Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаментинин Өзгөн райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы төмөндөгү бош орунга сынак жарыялайт

Каттоо бөлүмүнүн Нотариалдык күбөлөндүрүүсүз мамлекеттик каттоочу адистигине:

Квалификациялык талаптар:

Ош шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы томондогудой ваканттык орундарга сынак жарыялайт.

1) Каттоо болумунун адиси кызматына – 1 орун. Квалификациялык талаптар:

Ташкомурское городское управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС при ПКР объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности.

Ведущий специалист по кадастровой сьемке и кадастровой картографии - 1 ед.

В Таш-Кумырский гор. отдел по ЗиРПНИ требуется юрист

Тогуз-Тороуское районное управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

 

Главный специалист   отдела регистрации -1 ед.