Услуги
Новости

27-03-2023

ӨРТ КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ НУСКАМА

ӨРТ КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ НУСКАМА     ӨРТ КООПСУЗДУГУНУН ЧАРАЛАРЫ Имарат-жайларда тыюу салынат: -Өндүрүштүк жабдууларды, эмеректерди ж. б. качуу жолунда жайгаштырууга; -Жайларды бензин, керосин ж. б. жеңил күйүүчү жана күйүүчү заттарды пайдалануу менен тазалоого; -Жылыткычтарды кароосуз калтырууга; -Жылытуучу.

25-03-2023

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча башкармалыгынын жетектөөчү адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча башкармалыгынын  жетектөөчү адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана.

17-03-2023

В рамках реализации программы "Цифровой Кыргызстан" была разработана Автоматизированная информационная система (АИС) “Земельный баланс”

В рамках реализации программы "Цифровой Кыргызстан" была разработана Автоматизированная информационная система (АИС) “Земельный баланс”          Создана центральная база данных для заливки векторных и текстовых данных по земельному балансу Кыргызской Республики, также разработан.

17-03-2023

«Санариптик Кыргызстан» программасын ишке ашыруу максатында «Жер балансы» автоматташтырылган маалыматтык системасы (АМС) иштелип чыкты.

 «Санариптик Кыргызстан» программасын ишке ашыруу максатында «Жер балансы» автоматташтырылган маалыматтык системасы (АМС) иштелип чыкты.          Кыргыз Республикасынын жер балансы боюнча вектордук жана тексттик маалыматтарды жүктөө үчүн борбордук маалымат базасы түзүлдү, ошондой.

11-03-2023

Разработан механизм регистрации договоров залога недвижимости

Разработан механизм регистрации договоров залога недвижимости                  В связи с принятием Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

11-03-2023

Кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюу келишимдерин каттоо механизми иштелип чыкты

Кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюу келишимдерин каттоо механизми иштелип чыкты

28-02-2023

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-апрелиндеги N 240 - буйругун аткаруу максатында «Кыймылсыз мүлк боюнча борборлоштурулган электрондук архив» АМТ ишке ашырылган.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-апрелиндеги N 240 - буйругун аткаруу максатында «Кыймылсыз мүлк боюнча борборлоштурулган электрондук архив» АМТ ишке ашырылган.

28-02-2023

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин укуктук. Кадрдык камсыздоо жана иш кагаздарды жүргүзүү башкармалыгынын жетектөөчү адис-юрист бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   укуктук. Кадрдык камсыздоо жана иш кагаздарды жүргүзүү  башкармалыгынын жетектөөчү адис-юрист  бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1.

28-02-2023

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин укуктук. Кадрдык камсыздоо жана иш кагаздарды жүргүзүү башкармалыгынын башкы адис-юрист бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   укуктук. Кадрдык камсыздоо жана иш кагаздарды жүргүзүү  башкармалыгынын башкы адис-юрист  бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1.

28-02-2023

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин мамлекеттик сатып алуулар башкармалыгынын жетектөөчү адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   мамлекеттик сатып  алуулар  башкармалыгынын жетектөөчү адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана иш тажрыйбасы: - .

28-02-2023

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин басма сөз катчысынын бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин  басма сөз катчысынын бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана иш тажрыйбасы: - тиешелүү кесиптик чөйрөдө.

24-02-2023

Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики № 240 от 30 апреля 2022 года, был реализован АИС «Централизованный Электронный архив по недвижимости».

Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики  № 240 от 30 апреля 2022 года, был реализован АИС «Централизованный Электронный архив по недвижимости».

15-02-2023

“Кадастр” мамлекеттик мекемесинин бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча башкармалыгынын башкы адисинин (Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө контракттарды башкаруу жана бухгалтердик эсепке алуу боюнча бухгалтер) бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкур

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча башкармалыгынын башкы адисинин (Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө контракттарды башкаруу  жана бухгалтердик эсепке.

14-02-2023

“Кадастр” мамлекеттик мекемесинин басма сөз катчысынын бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   басма сөз катчысынын бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана иш тажрыйбасы: - тиешелүү кесиптик чөйрөдө.

13-02-2023

“Кадастр” мамлекеттик мекемесинин укуктук - кадрдык камсыздоо жана иш кагаздарды жүргүзүү башкармалыгынын башкы жана жетектөөчү-юрист адисинин бош кызмат орундарын ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

  Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   укуктук. Кадрдык камсыздоо жана иш кагаздарды жүргүзүү  башкармалыгынын башкы адис-юрист  бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1.

13-02-2023

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин мамлекеттик сатып алуулар башкармалыгынын жетектөөчү адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   мамлекеттик сатып  алуулар  башкармалыгынын жетектөөчү адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана иш тажрыйбасы: - .

Дополнительные услуги
О Конкурсах

27-03-2023

ӨРТ КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ НУСКАМА

ӨРТ КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ НУСКАМА     ӨРТ КООПСУЗДУГУНУН ЧАРАЛАРЫ Имарат-жайларда тыюу салынат: -Өндүрүштүк жабдууларды, эмеректерди ж. б. качуу жолунда жайгаштырууга; -Жайларды бензин, керосин ж. б. жеңил күйүүчү жана күйүүчү заттарды пайдалануу менен тазалоого; -Жылыткычтарды кароосуз калтырууга; -Жылытуучу.

25-03-2023

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча башкармалыгынын жетектөөчү адисинин бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча башкармалыгынын  жетектөөчү адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана.

17-03-2023

В рамках реализации программы "Цифровой Кыргызстан" была разработана Автоматизированная информационная система (АИС) “Земельный баланс”

В рамках реализации программы "Цифровой Кыргызстан" была разработана Автоматизированная информационная система (АИС) “Земельный баланс”          Создана центральная база данных для заливки векторных и текстовых данных по земельному балансу Кыргызской Республики, также разработан.

17-03-2023

«Санариптик Кыргызстан» программасын ишке ашыруу максатында «Жер балансы» автоматташтырылган маалыматтык системасы (АМС) иштелип чыкты.

 «Санариптик Кыргызстан» программасын ишке ашыруу максатында «Жер балансы» автоматташтырылган маалыматтык системасы (АМС) иштелип чыкты.          Кыргыз Республикасынын жер балансы боюнча вектордук жана тексттик маалыматтарды жүктөө үчүн борбордук маалымат базасы түзүлдү, ошондой.