ӨРТ КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ НУСКАМА

 

 

ӨРТ КООПСУЗДУГУНУН ЧАРАЛАРЫ

Имарат-жайларда тыюу салынат:

-Өндүрүштүк жабдууларды, эмеректерди ж. б. качуу жолунда жайгаштырууга;

-Жайларды бензин, керосин ж. б. жеңил күйүүчү жана күйүүчү заттарды пайдалануу менен тазалоого;

-Жылыткычтарды кароосуз калтырууга;

-Жылытуучу материалы ачык электр жылыткыч приборлорун пайдаланууга;

-Күйүүчү материалдары бар жерде тамеки тартууга жана ачык отту пайдаланууга;

-Өрт өчүрүүчү жабдууларга баруучу жолдорго тоскоолдук жаратууга.

ӨРТТҮ ЖЕ ӨРТ ТУТАНГАН УЧУРДУ КӨРГӨН АР БИР КЫЗМАТКЕР МИЛДЕТТҮҮ:

- Өрткө каршы кызматтын 101 же 112 телефондору аркылуу күзөт кызматкерлерине өрт тууралуу дароо билдирүүгө, объектти (так дарегин), өрт чыккан жерди көрсөтүүгө, өзүнүн аты жөнүн жана кабарды кабыл алган диспетчердин аты-жөнүн атоого;

-Электр жарыгы өчүрүлгөндө өрттү баштапкы өрт өчүрүүчү жабдуулар менен өчүрө баштоого (өрт өчүргүчтү 1000 Вт чейин электр чыңалуусунда өчүрүүгө уруксат берилет);

-Адамдардын өмүрүнө коркунуч жаралган учурда аларды эвакуациялоо планына ылайык жайдан тез арада чыгарууну уюштурууга.

 

Өрттөнүп жаткан чыңалуудагы электр зымдарын, жабдыктарын жана электр приборлорун өчүрүүгө катуу тыюу салынат. Эң алгач ток булагын өчүрүп, андан кийин өрттү өчүрүп баштоо керек.

 

 

 

ӨРТ КООПСУЗДУГУ БОЮНЧА ЖООПТУ КЫЗМАТКЕР

__________________________________________________

 

ӨРТ ӨЧҮРГҮЧТӨРДҮ (ПӨ жана КӨ) ПАЙДАЛАНУУ ТАРТИБИ

Көмүр кычкыл өрт өчүргүчүн (КӨ) активдештирүү:

-Өрт өчүргүчтү туткасынан алуу;

- Өрт өчүргүчтүн сурнайчасын отко багыттоо;

- Кранын ачуу.

Эскертүү: Колу менен сурнайчаны кармабоо керек!!! (өрт өчүргүчтү иштетип жатканда төмөнкү температура минус 40-70 градусту түзөт).

Порошок өрт өчүргүчтүн (ПӨ) активдештирүү:

-Мөөр басылган чекти жулуу керек;

-Оттун булагынан 3-4 метр аралыкта туруу керек;

-Сурнайчаны отко 20-30 градус бурч менен каратып,  өрт өчүргүчтүн туткасын басуу керек;

- Өрт өчүргүчтү үзгүлтүктүү иштетүүгө жол берилет;

- Үзгүлтүксүз порошок чачуу убактысы 6-15 секунд;

-Порошокту колдонгонда жараксыз болуп калуусу мүмкүн болгон жабдууларды коргоо үчүн, порошоктуу өрт өчүргүчтөр колдонулбайт.

 

 

ӨРТ БОЛГОН УЧУРДА

101 же 112 номуруна

чалуу керек!

 

 

ӨРТ КООПСУЗДУГУН САКТООНУН НЕГИЗГИ ТАЛАПТАРЫ

-Мекеменин ар бир кызматкери кызмат ордун таза кармоосу керек;

-Жумушчу шаймандарды жана аксессуарларды үлгүлүү тартипте сактоосу керек;

-Жумушчу күнүнүн аягында ар бир кызматкер жумуш ордун тазалашы керек;

- Күн сайын жумуш күнүнүн аягында жайлардан  калдык-таштандыларды алып чыгуусу керек;

- Электр приборлору менен иштөөдө стандарттуу ток өткөрүүчү шнурларды жана жакшы абалдагы  розеткаларды гана колдонуу зарыл. Иш процессинде, электр приборлоруна ар кандай майда металл объектилеринин түшүп кетүүсүнө шарт жок экенине ынануу керек (скрепка, кнопка ж б., ж д.б.).

ИМАРАТ-ЖАЙЛАРДЫ, АНЫН ИЧИНДЕ ЭВАКУАЦИЯЛОО ЖОЛДОРУН КҮТҮҮНҮН ТАРТИБИ

- Бардык өндүрүштүк жайларды таза кармоо керек, кире бериш, чыга турган жерлер, тепкичтер жабдуулар жана ар кандай буюмдар менен тоскоол жаратпашы керек. Өрт өчүргүчтөрдү алуу дайыма оңой болушу керек;

- Имарат-жайлардын бардык кабаттарында адамдарды жана мүлктү эвакуациялоонун пландары илиниши керек;

- Эвакуациялык чыгуудагы бардык эшиктерди ачуу мүмкүн болушу керек, аларды тосуп салууга тыюу салынат;

- Кулпулардын ачкычтары каалаган убакта алуу үчүн жеткиликтүү, белгиленген жерде сакталууга тийиш;

- Бөлмөнүн көрүнүктүү жерине өрт коопсуздугуна жооптуу кызматкерди аныктаган баракча, ошондой эле өрт коопсуздугунун чаралары боюнча нускама илинет.

ИШ АЯКТАГАНДАН КИЙИН ЖАЙЛАРДЫ ТЕКШЕРҮҮ ЖАНА ЖАБУУ ТАРТИБИ

- Жылытуучу жана вентиляциялык жабдуулардын абалын текшерүү, өрттүн чыгышына алып келүүчү жагдайлары аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча чараларды көрүү керек;

- Бөлмөдө бардык электр приборлору жана жарык өчүрүлгөнүн аңдап туруу керек;

 -Туура иштеген жабдуулар менен камсыздоо. Өрт өчүрүүчү жана байланыш каражаттарын  колдонууга даяр болуусу керек.

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча башкармалыгынын  жетектөөчү адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

Стажы жана иш тажрыйбасы:

- талап кылынбайт

Кесиптик билим деңгээли:

-  экономика, каржы жана кредит, бухгалтердик эсеп, аудит багыттары боюнча жогорку билим

В рамках реализации программы "Цифровой Кыргызстан" была разработана Автоматизированная информационная система (АИС) “Земельный баланс”

         Создана центральная база данных для заливки векторных и текстовых данных по земельному балансу Кыргызской Республики, также разработан веб-ресурс (Геопортал), создана система графического учета земельного фонда Кыргызской Республики. Цифровой продукт размещен на временном виртуальном сервере. Ожидается интеграция с другими информационными ресурсами, загрузка данных, доработка отчетностей и др. Ведутся работы по тестированию.

         Земельный баланс – это документ, в котором отражаются наличие земель и распределение их по категориям, видам угодий, собственниками и землепользователям, а также перевод земель (трансформация) из одной категории в другую в рамках компетенции уполномоченных органов в сфере регулирования земельных правоотношений.

        

Основными целями АИС “Земельный баланс” является:

- обеспечение автоматизации сбора, обработки и хранения учетных данных по земельным участкам и привязка их к картографическим материалам;

- повышение эффективности и качества мероприятий по сбору и обработки учетных данных;

- обеспечение полного или частичного единого информационного пространства взаимодействия между всеми участниками;

- упрощение процессов взаимодействия между участниками.

 

         Основными задачами Системы является:

- упрощение процессов сбора и обработки учетных данных;

- формирование единой политики управления распределенными потоками информации;

- своевременное предоставление (получение) учетных данных, расположенных на территории, обеспечение ее полноты, актуальности и необходимой конфиденциальности;

- автоматизация внутренних процессов участников по передаче и обработки учетных данных по земельным участкам;

- создание пространственной информационной основы, общей территориальной среды для сбора и обработки данных для последующего взаимодействия структурных подразделений и решения практических задач специалистами органов управления и другими заинтересованными лицами;

- интеграция с соответствующими информационными системами;

- обеспечение вывода обобщенной информации с картографической привязкой;

- обеспечение картографической привязки по следующим уровням:

ЕНИ, элементарный участок; контур; участок (земля, относящаяся одному а/а, но расположенная на территории другого а/а); айыл окмоту / айылный аймак;

район / города республиканского и областного значения; область; республика.

        

Функциональные возможности Системы:

- возможность работы на браузерах любых устройствах;

- возможность выгрузки данных в виде csv, xls;

- Web часть внутри предприятия для заполнения данных;

- возможность просмотра данных с помощью браузеров мобильных устройств (планшеты, смартфоны под управлением Windows, Android, Ios);

- возможность подключения предприятий и организаций удаленно, либо по корпоративной сети к единой базе данных с возможностью ограничения на просматриваемую информацию при помощи VPN технологий;

- обеспечена развитая система отчетов с возможностью указания временных и других важных полей фильтров из полей данных модулей и т.д.

 

 

 «Санариптик Кыргызстан» программасын ишке ашыруу максатында «Жер балансы» автоматташтырылган маалыматтык системасы (АМС) иштелип чыкты.

         Кыргыз Республикасынын жер балансы боюнча вектордук жана тексттик маалыматтарды жүктөө үчүн борбордук маалымат базасы түзүлдү, ошондой эле веб-ресурс (Геопортал) иштелип чыкты, Кыргыз Республикасынын жер фондун графикалык эсепке алуу системасы түзүлдү. Санариптик продукт убактылуу виртуалдык серверде жайгаштырылган. Башка маалымат ресурстары менен интеграциялоо, маалыматтарды жүктөө, отчеттуулук ж.б күтүлүүдө.Тестирлөө иштери жүрүп жатат.

         Жер балансы - жерлердин бар экендигин жана алардын категориялары, түрлөрү, менчик ээлери жана жерди пайдалануучулар боюнча бөлүштүрүлүшүн; ошондой эле жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдардын компетенциясынын чегинде жерлерди бир категориядан экинчи категорияга которууну (трансформациялоо) чагылдырган документ.

 

«Жер балансы» АИСтин негизги максаттары:

- жер участоктору боюнча эсептик маалыматтарды чогултууну, иштеп чыгууну жана сактоону жана аларды картографиялык материалдар менен байланыштырууну автоматташтырууну камсыз кылуу;

- маалыматтарды чогултуу жана иштеп чыгуу ишинин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу;

- бардык катышуучулардын өз ара аракеттенүүсү үчүн толук же жарым-жартылай бирдиктүү маалыматтык мейкиндикти камсыз кылуу;

- катышуучулардын ортосундагы өз ара аракеттенүү процесстерин жөнөкөйлөтүү.

 

Системанын негизги тапшырмары:

- маалыматтарды чогултуу жана иштетүү процесстерин жөнөкөйлөтүү;

- бөлүштүрүлгөн маалымат агымдарын башкаруу боюнча бирдиктүү саясатты калыптандыруу;

- аймакта жайгашкан маалыматтардын толуктугун, актуалдуулугун жана зарыл болгон купуялуулукту камсыз кылуу менен өз убагында берүүнү (алууну) жеткирүү;

- жер участоктору жөнүндө маалыматтарды берүүгө жана иштеп чыгууга катышуучулардын ички процесстерин автоматташтыруу;

- мейкиндик маалымат базасын, түзүмдүк бөлүмдөрдүн кийинки өз ара аракеттенүүсү үчүн маалыматтарды чогултуу жана иштеп чыгуу үчүн бирдиктүү аймактык чөйрөнү түзүү, мамлекеттик органдардын адистери жана башка кызыкдар тараптар тарабынан практикалык маселелерди чечүү

- тиешелүү маалыматтык системалар менен интеграциялоо;

- картографиялык маалымдама менен жалпыланган маалыматтарды чыгарууну камсыз кылуу;

- төмөнкү деңгээлдеги картографиялык маалымдаманы берүү:

кыймылсыз мүлк бирдиги, башталгыч бөлүм; схема; участок (бир айылдык аймакка таандык, бирок башка аймакта жайгашкан жер); айыл өкмөтү/айыл аймагы; райондук/республикалык жана областтык маанидеги шаарлар; аймак; республика.

 

Системанын функционалдуулугу:

- каалаган түзмөктүн браузерлеринде иштөө мүмкүнчүлүгү;

- csv, xls түрүндө маалыматтарды жүктөө мүмкүнчүлүгү;

- маалыматтарды толтуруу үчүн ишкананын ичиндеги веб-бөлүгү;

- мобилдик аспаптын браузерлери (планшеттер, Windows, Android, Ios менен иштеген смартфондор) аркылуу маалыматтарды көрүү мүмкүнчүлүгү;

- ишканаларды жана уюмдарды алыстан же корпоративдик тармак аркылуу VPN технологияларын колдонуу менен каралуучу маалыматты чектөө мүмкүнчүлүгү менен бирдиктүү маалымат базасына туташтыруу мүмкүнчүлүгү;

- өркүндөтүлгөн отчеттуулук системасы модулдардын маалымат талааларынан чыпкалардын убактылуу жана башка маанилүү талааларын көрсөтүү мүмкүнчүлүгү менен камсыздалган ж.б.