Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба Министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемеси   Ак-Талаа  филиалынын  бухгалтеринин бош кызмат ордун ээлөөгө кайрадан ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.

Каракол-Аксууйский филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

Специалист отдела земельного кадастра – 1 ед.

Каракол-Аксууйский филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

Специалист отдела земельного кадастра – 1 ед.

Каракол-Аксууйский филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

Ведущий специалист отдела земельного кадастра – 3 ед.