Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   жер кадастры жана каттоо  башкармалыгынын  адиси  бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт -1 бирдик

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   мамлекеттик сатып  алуулар  башкармалыгынын жетектөөчү адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын алдындагы "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин Кара-Кулжа филиалынына  бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

  1. Каттоо бөлүмүнө башкы адис кызматына – 1 (бир) бирдик.
  2. Нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган ажыратуу келишимдерин каттоо боюнча жетектөөчү адиси-1 (бир) бирдик.

Бишкекский филиал Государственного учреждения “Кадастр” повторно объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

- ведущего специалиста отдела обследования недвижимости- 1 ед.