Кыргыз Республикасынын Айыл, чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары боюнча кызматынын (Кызмат) алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин филиалынын Жайыл директорунун бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс Кызмат жарыялайт – 1 бирдик.

Ысык-Атинский  филиал ГУ “Кадастр” при СЗР при МСХ объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Государственное учреждение «Кадастр» Ысык-Атинского  филиала объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности:

- ведущий специалист  отдела земельного кадастра  Ысык-Атинского филиала   ГУ «Кадастр» при СЗР при МСХ– 1 ед.

Ысык-Атинский  филиал ГУ “Кадастр” при СЗР при МСХ объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Государственное учреждение «Кадастр» Ысык-Атинского  филиала объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности:

- специалиста юриста  Ысык-Атинского филиала   ГУ «Кадастр» при СЗР при МСХ– 1 ед.

Ысык-Атинский филиал ГУ “Кадастр” при СЗР при МСХ объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Государственное учреждение «Кадастр» Ысык-Атинского  филиала объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности:

- специалиста по регистрации прав на недвижимое имущество Ысык-Атинского филиала   ГУ «Кадастр» при СЗР при МСХ– 1 ед.