Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   укуктук. Кадрдык камсыздоо жана иш кагаздарды жүргүзүү  башкармалыгынын башкы адис-юрист  бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-  Кадастр  жана укуктарды  каттоо тармагында 2 жылдык иш тажрыйбасы же  тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес.

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   мамлекеттик сатып  алуулар  башкармалыгынын жетектөөчү адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-  1 жылдан кем эмес иш  тажрыйбасы же 1 жылдан кем эмес тиешелүү кесиптик  чөйрөдө  иш стажы.

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин  басма сөз катчысынын бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

Стажы жана иш тажрыйбасы:

- тиешелүү кесиптик чөйрөдө кеминде 3 жыл иштөө 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба Министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемеси Кара-Кулжа жана Жумгал филиалдарынын бухгалтерлеринин бош кызмат ордун ээлөөгө кайрадан ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.