Ноокатский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности  специалиста юриста – 1 ед.

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба Министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемеси  Тогуз-Торо  филиалынын жер кадастры  жана кадастрдык сүрөткө алуу боюнча жетектөөчү  адис бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт – 1 бирдик.

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   жер кадастры жана каттоо  башкармалыгынын  адиси  бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик