Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   мамлекеттик сатып  алуулар  башкармалыгынын жетектөөчү адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   укуктук, кадрдык камсыздоо жана иш кагаздарды жүргүзүү  башкармалыгынын башкы адис-юрист  бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

Тонский филиал  Государственного учреждения “ Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение следующих должностей:

Главный специалист-юрист- 1 ед.

Сокулукский филиал Государственного учреждения “Кадастр” при службе земельных  ресурсов при Министерстве сельского хозяйства  Кыргызской Республики обявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности: