Сокулукский филиал Государственного учреждения “Кадастр” при службе земельных  ресурсов при Министерстве сельского хозяйства  Кыргызской Республики обявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности:

Ведущий специалист юрист -1 ед.

Сокулукский филиал Государственного учреждения “Кадастр” при службе земельных  ресурсов при Министерстве сельского хозяйства  Кыргызской Республики обявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности:

Ведущий специалист по земельному кадастру и кадастровой съемке-1 ед.

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматынын алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин   бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча башкармалыгынын  жетектөөчү адисинин бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

Стажы жана иш тажрыйбасы:

- талап кылынбайт

Кесиптик билим деңгээли:

-  экономика, каржы жана кредит, бухгалтердик эсеп, аудит багыттары боюнча жогорку билим