MeqaPay көп функциялдуу мобилдик капчык тиркемесинен жарандар 3 түрдөгү маалым каттарды онлайн түрдө ала алат.
✅ Кыймылсыз мүлк объектисине укуктар жана чектөөлөр жөнүндө көчүрмө;
✅ Кыймылсыз мүлк объектисинин техникалык параметрлери;
✅ Кыймылсыз мүлк объектисине болгон укуктардын жана чектөөлөрдүн тарыхы.
?? Ошондой эле, Жер ресурстары кызматы тарабынан “О” мобилдик оператору менен капчык тиркемесин кошу боюнча иштер жүрүп жатат.
♻️♻️♻️Теперь граждане могут получать 3 вида информационных писем онлайн из приложения многофункционального мобильного кошелька MeqaPay.
✅ информацию о зарегистрированных правах и ограничений на объект недвижимости;
✅ технические параметры объекта недвижимости;
✅ история прав и ограничений на объект недвижимости.
??На сегодняшний день, Служба земельных ресурсов работает над добавлением приложения-кошелька с мобильным оператором «О».