2022-жылдын 1-апрелинде №21 сандуу КР “Жер-укуктук мамилелерин жөнгө салуу жөнүндө” мыйзам кабыл алынган.


Мыйзам жер участокторуна Жер мунапысын жүргүзүүнүн укуктук негиздерин, шарттарын жана тартибин аныктайт.

Толук маалымат