2021-жылдын биринчи кварталында ѳткѳн жылдын ушул мегилине салыштырмалуу кыймылсыз мүлк рыногунда активдүүлүк жогорулагандыгы байкалды.

Өзгѳчѳ сатып алуу-сатуу, белекке берүү, күрѳѳгѳ коюу бүтүмдѳрүнүн  санынын ѳсүшү жалпы республика боюнча байкалды (таблица 1).

Таблица 1. Кыймылсыз мүлк менен болгон бүтүмдѳр

Регион

Сатып алуу-сатуу

 

↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%

 

2021- 1 кварталы

2020-1 кварталы

 

Чуй

5500

4547

↑21,0

Бишкек

5304

4380

↑21,1

Ош

2075

1593

↑30,26

г.Ош

1412

1182

↑19,46

Ж-Абад

2310

2046

↑12,9

Ы-Кол

1796

1653

↑8,65

Талас

966

713

↑35,48

Нарын

411

388

↑5,93

Баткен

1138

901

↑26,3

 

20912

17403

↑20,2

       

Регион

Белекке берүү

 

↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%

 

2021- 1 кварталы

2020-1 кварталы

 

Чуй

1864

1620

↑15,06

Бишкек

1420

1307

↑8,65

Ош

1818

1291

↑40,82

г.Ош

510

449

↑13,59

Ж-Абад

1574

1224

↑28,6

Ы-Кол

783

593

↑32,0

Талас

540

433

↑24,7

Нарын

673

551

↑22,14

Баткен

754

727

↑3,71

 

9936

8195

↑21,24

       

Регион

Ижара

 

↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%

 

2021- 1 кварталы

2020-1 кварталы

 

Чуй

245

170

↑44,12

Бишкек

232

193

↑20,21

Ош

143

99

↑44,44

г.Ош

13

22

↓41,0

Ж-Абад

294

219

↑34,25

Ы-Кол

124

107

↑15,89

Талас

42

48

↓12,5

Нарын

30

45

↓33,34

Баткен

135

125

↑8,0

 

1258

1028

↑22,4

       

Регион

Алмашуу

 

↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%

 

2021- 1 кварталы

2020-1 кварталы

 

Чуй

40

46

↓13,05

Бишкек

30

32

↓6,25

Ош

12

15

↓20,0

г.Ош

3

4

↓25,0

Ж-Абад

15

0

↑15 эсе

Ы-Кол

7

8

↓12,5

Талас

7

2

↑77,8

Нарын

0

0

↓0,0

Баткен

21

12

↑1,75 эсе

 

135

119

↑13,45

       

Регион

Мурастоо

 

↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%

 

2021- 1 кварталы

2020-1 кварталы

 

Чуй

1908

1167

↑1,6 эсе

Бишкек

1013

504

↑2 эсе

Ош

1646

980

↑1,68 эсе

г.Ош

348

199

↑1,74 эсе

Ж-Абад

1815

1184

↑1,53 эсе

Ы-Кол

1563

861

↑1,81 эсе

Талас

875

462

↑1,89 эсе

Нарын

835

495

↑1,69 эсе

Баткен

1025

857

↑19,6

 

11028

6709

↑1,64 эсе

       

Регион

Күрѳѳгѳ коюу

 

↑-ѳсүш,%;↓-тѳмѳндѳѳ,%

 

2021- 1 кварталы

2020-1 кварталы

 

Чуй

3054

2598

↑17,55

Бишкек

2929

2123

↑37,96

Ош

2143

1553

↑38,0

г.Ош

622

456

↑36,4

Ж-Абад

2754

2310

↑19,22

Ы-Кол

1870

1614

↑15,86

Талас

1159

948

↑22,26

Нарын

931

872

↑6,77

Баткен

838

665

↑26,02

 

16300

13139

↑24,06

 

Бишкек жана Ош шаарларындагы батирлердин бааларынын абалы

Бишкек шаарында 2021-жылдын март айында сом менен бааланган стандарттык типтеги батирлердин ѳткѳн жылдын ушул мегилине салыштырмалуу баасы жалпысынан (1,2 жана 3 бѳлмѳлүү жеке типтеги батирлерден тышкары) 7,9 % га ѳстү (таблица 2). Ал эми Ош шаарындагы батирлердин баасы (сом менен алганда) 18% га жогорулады – таблица 3.