Услуги
Новости

03-10-2022

"Кадастр" мамлекеттик мекемесинин Алай филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн жетектөөчү адистигине бош кызмат орундарын ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

  Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын алдындагы "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин Алай филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн жетектөөчү адистигине (жер кадастры жана кадастрдык сүрөткө тартуу боюнча, жер кадастры жана кадастрдык картаны.

23-09-2022

23 сентября провели мероприятие в честь праздника кыргызского языка

         23 сентября 1989 года Верховным Советом Киргизской ССР был принят Закон «О государственном языке Киргизской ССР». Приняты новые законодательные акты, регулирующие функционирование государственного языка, но дата.

26-08-2022

Государственное учреждение «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста юриста Кызыл-Кийского филиала – 1 ед.

Государственное учреждение «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности главного  специалиста юриста  Кызыл-Кийского филиала –  1 ед. Квалификационные требования:

24-08-2022

Таш-Кумырский филиал Государственного учреждения “Кадастр” при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста юриста – 1 ед

Таш-Кумырский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста юриста – 1 ед. Квалификационные требования:

24-08-2022

Таш-Кумырский филиал Государственного учреждения “Кадастр” при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Таш-Кумырский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности Специалист по кадастровой съемке и кадастровой картографии – 1.

17-08-2022

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при службе Земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при службе Земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности Ведущий специалист отдела регистрации  – 1единица.

01-08-2022

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при службе Земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при службе Земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности Ведущий специалист отдела регистрации  – 1единица.

27-07-2022

Токтогульский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Токтогульский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности - ведущего специалиста по земельному кадастру и кадастровой съемке.

26-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Кара-Кулжа филиалынын улук бухгалтери бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин  Кара-Кулжа  филиалынын улук бухгалтери  бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.   Стажы жана иш тажрыйбасы: -.

22-07-2022

Базар-Коргонский филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности Специалист отдела земельного кадастра

Базар-Коргонский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности Специалист отдела  земельного кадастра– 1 ед. Квалификационные требования:

22-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Талас райондук филиалынын каттоо бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Талас райондук  филиалынын каттоо  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана.

21-07-2022

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности   Ведущий специалист отдела землеустройства и земельного кадастра – 1.

21-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Токтогул филиалынын каттоо бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Токтогул  филиалынын каттоо  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана иш.

21-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Нарын филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Нарын  филиалынын  жер кадастры  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана.

21-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Өзгөн филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Өзгөн  филиалынын  жер кадастры  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана.

19-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Кара-Көл филиалынын улук бухгалтери бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин  Кара-Көл филиалынын улук бухгалтери  бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик. Стажы жана иш тажрыйбасы: -.

Дополнительные услуги
О Конкурсах

03-10-2022

"Кадастр" мамлекеттик мекемесинин Алай филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн жетектөөчү адистигине бош кызмат орундарын ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

  Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын алдындагы "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин Алай филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн жетектөөчү адистигине (жер кадастры жана кадастрдык сүрөткө тартуу боюнча, жер кадастры жана кадастрдык картаны.

23-09-2022

23 сентября провели мероприятие в честь праздника кыргызского языка

         23 сентября 1989 года Верховным Советом Киргизской ССР был принят Закон «О государственном языке Киргизской ССР». Приняты новые законодательные акты, регулирующие функционирование государственного языка, но дата.

26-08-2022

Государственное учреждение «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста юриста Кызыл-Кийского филиала – 1 ед.

Государственное учреждение «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности главного  специалиста юриста  Кызыл-Кийского филиала –  1 ед. Квалификационные требования:

24-08-2022

Таш-Кумырский филиал Государственного учреждения “Кадастр” при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста юриста – 1 ед

Таш-Кумырский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста юриста – 1 ед. Квалификационные требования:

24-08-2022

Таш-Кумырский филиал Государственного учреждения “Кадастр” при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Таш-Кумырский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности Специалист по кадастровой съемке и кадастровой картографии – 1.

17-08-2022

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при службе Земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при службе Земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности Ведущий специалист отдела регистрации  – 1единица.

01-08-2022

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при службе Земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при службе Земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности Ведущий специалист отдела регистрации  – 1единица.

27-07-2022

Токтогульский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Токтогульский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности - ведущего специалиста по земельному кадастру и кадастровой съемке.

26-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Кара-Кулжа филиалынын улук бухгалтери бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин  Кара-Кулжа  филиалынын улук бухгалтери  бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.   Стажы жана иш тажрыйбасы: -.

22-07-2022

Базар-Коргонский филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности Специалист отдела земельного кадастра

Базар-Коргонский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности Специалист отдела  земельного кадастра– 1 ед. Квалификационные требования:

22-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Талас райондук филиалынын каттоо бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Талас райондук  филиалынын каттоо  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана.

21-07-2022

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Балыкчинский филиал Государственного учреждения «Кадастр» при Службе земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности   Ведущий специалист отдела землеустройства и земельного кадастра – 1.

21-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Токтогул филиалынын каттоо бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Токтогул  филиалынын каттоо  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана иш.

21-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Нарын филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Нарын  филиалынын  жер кадастры  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана.

21-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин (Мекеме) Өзгөн филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Өзгөн  филиалынын  жер кадастры  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик Стажы жана.

19-07-2022

Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Кара-Көл филиалынын улук бухгалтери бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер  ресурстары  кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин  Кара-Көл филиалынын улук бухгалтери  бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик. Стажы жана иш тажрыйбасы: -.