Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаментинин Өзгөн райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы төмөндөгү бош орунга сынак жарыялайт

Каттоо бөлүмүнүн Нотариалдык күбөлөндүрүүсүз мамлекеттик каттоочу адистигине:

Квалификациялык талаптар:

Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской республики (далее - Департамент)

объявляет открытый конкурс

на замещение следующей вакантной должности:

- начальник отдела земельного кадастра Кеминского  районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Департамента – 1 ед.