Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министирлигине караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин "Кадастр" мамлекеттик мекемеси Бишкек филиалынын картография, эсепке алуу жана топографиялык сүрөткө алуу бөлүмүнүн башчысынын бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

 

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министирлигине караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин “Кадастр” мамлекеттик мекемеси (мындан ары – Мекеме) Сузак филиалынын башкы экономист – бухгалтери бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.

 

Стаж жана иш тажрыйбасы:

 • тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

Кесиптик билим деңгээли:

 • экономика, менеджмент, бухгалтердик эсеп, аудит багыты боюнча жогорку/ орто

атайын билими.

 

Билим:

 • мыйзам актылары, экономика, пландаштыруу, бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча методикалык жана ченемдик материалдар;
 • Эл аралык финансылык отчеттуулук стандарттары (ЭФОС);
 • 1 -С автоматташтырылган эсепке алуу программасы;
 • ушул чөйрөдөгү документтердин жүгүртүлүшүн уюштуруу;
 • эмгек мыйзамдары жана салык мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары.

 

Милдеттери :

 • филиалдын жумушунун көлөмү (жумуштун түрү боюнча) календардык жылга пландалышы жана квартал сайын бөлүштүрүү менен;
 • календардык жылга пландаштырылган иштин көлөмүн чыгымдардын сметаларын пландаштыруу (беренелер боюнча) жана квартал сайын бөлүштүрүү менен аткаруу;
 • чыгымдардын сметасын түзүү жана чыгымдар сметасынын аткарылышын талдоо квартал, жарым жыл, 9 ай жана бир жылга бекитилген иш планын (көлөмүн) аткаруу;
 • жылдын иш планын жана квартал сайын бөлүштүрүү менен түзүү;
 • штаттык ырааттамага жана ички ченемдик актыларга ылайык, филиалдар боюнча жылына жана квартал сайын бөлүштүрүү менен эмгек акы фондусун аныктоо;
 • Кыргыз Республикасынын социалдык фондуна эмгек акы фондусунан чегерүүлөрдү жана бюджетке төлөмдөрдү (салыктарды) пландаштыруу;
 • филиалдын квартал, жарым жыл, 9 ай жана бир жылдагы финансылык-чарбалык ишине талдоо жүргүзүү;
 • филиал боюнча жумуштун көлөмүн (жумуштун түрү боюнча) талдоо;
 • филиалдын календардык жылга пландаштырылган жумуштарынын көлөмүн аткарууга квартал сайын бөлүштүрүү менен чыгымдардын сметасын (беренелер боюнча) талдоо;
 • жумуш убактысынын эсептөө табелдерин контролдоону, кабыл алууну, талдоону жүргүзөт жана аларды эсептөө даярдайт;
 • убактылуу эмгекке жарамсыздык баракчаларын жана кызматкердин жумушта жок болуу укугун тастыктаган башка документтерди түзүүнүн тууралыгын кабыл алат жана контролдойт, аларды эсептөө иштетүүгө даярдайт;
 • филиалдын кызматкерлери үчүн штаттык ырааттамага ылайык эмгек акыны, убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулдарды, ар кандай кошумча акыларды жана пособиелерди өз убагында эсептейт;
 • мыйзамдарга ылайык социалдык фондго эмгек акылардан салыктарды жана чегерүүлөрдү кармап калуу;
 • киреше салыгы, сатуудан алынган салык боюнча отчетторду жана социалдык фондго чегерүүлөр боюнча билдирүүлөрдү өз убагында берет;
 • кызматкерлердин арыздары боюнча эмгек акы жөнүндө маалым каттарды берет;
 • сатып алынган товарлар жана материалдар боюнча баштапкы документтерге ылайык (эсеп-фактуралар, коштомо кагаздар ж.б.) өз убагында капиталдаштырат, негизги каражаттар капиталдаштырылган учурда инвентардык номерлерди берет;
 • товардык-материалдык баалуулуктарды жылдырууда белгиленген тартипте коштомо кагаздарды ( накладные) берет;
 • товарлардык-материалдык баалуулуктарды эсептен чыгаруу актыларын эске алат жана контролдойт;
 • товардык - материалдык баалуулуктардын кыймылы жөнүндө жүгүртүү ведомостун ай сайын жол-жоболоштурат;
 • эмгекти коргоо боюнча кызматтык нускамага ылайык талаптарды аткарат;
 • ушул кызматтык нускамада камтылбаган, бирок өндүрүштүк керектөөлөргө байланыштуу келип чыккан жетекчиликтин башка тапшырмаларын аткарат;
 • бухгалтердик документтердин сакталышына көзөмөл жүргүзөт, аларды белгиленген тартипте архивге өткөрүп берүү үчүн даярдайт.

 

Тилдерди билүү:

 • мамлекеттик жана расмий тилдерди мыкты билүү.

 

Компьютерде иштей билүү:

 • MS / Offce;
 • электрондук почтаны башкаруу;
 • 1-С менен иштөө көндүмдөрү.

Жеке сапаттар:

      -    чынчылдык

 • калыстык
 • жоопкерчилик
 • тартип
 • тырышчаактык
 • тактык
 • демилге
 • мотивация
 • натыйжалуулук
 • жүктөлгөн милдеттерди чечүүгө чыгармачыл мамиле кылуу;
 • кесиптик билимди жана көндүмдөрдү топтоого жана жаңыртууга умтулуу.

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкүлөрдү тапшыруу керек:

 • жеке арыз, жеке курамдын өздүк иши, резюме, өмүр баяны (маалымат - соттуулугу бар же жок экендигин көрсөтүү менен); 3х4 сүрөт - З даана;
 • паспорттун же ким экендигин тастыктаган документтин көчүрмөсү (паспорттун же инсандыгын ырастоочу документтин түп нускасы сынакка келгенден кийин көрсөтүлөт);
 • кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган зарыл документтер (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даража жана илимий наам берүү жөнүндө, нотариус же персонал менен иштөө башкармалыгы тарабынан күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрү) иштеген жериндеги кызматтар).

Сынакка катышуу үчүн документтер 2021 – жылдын 15-октябырынан баштап                    28 – октябырына чейин Бишкек шаары, Исанов көч., 87 дарегине, 315 бөлмөсүнө саат 15:00гө чейин, тапшырылыше керек. Телефон:61-14-13.

 

 

 Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министирлигине караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин “Кадастр” мамлекеттик мекемеси (мындан ары – Мекеме) Геомаалыматтык тутумдар жана маалыматтык технологиялар башкармалыгынын башчысы бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.

 Кесиптик билим деңгээли:

          - жерге жайгаштыруу жана кадастр; мүлктү башкаруу; архитектура жана курулуш багытында жогорку билим.

Иш тажрыйбасы жана стажы:

- кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жана кадастр тутумунда 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же 5 жылдан кем эмес тиешелүү кесиптик чөйрөдө иш тажрыйбасы.

 Кесиптик компетенттүүлүк:

Билими:

            Мамлекеттик кызматчы кызматтык милдеттерин аткарууда жетекчиликке алышы керек болгон ченемдик укуктук актыларды билүү:

-  Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-"Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

-  Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси;

-  Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;

- "Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө"; "Административдик иштин негиздери жана административдик жол -жоболор жөнүндө"; “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”; "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө";

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013 -жылдын 10 –июнундагы № 341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021 -жылдын 6 –августундагы № 116 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү минситирлигине караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин "Кадастр" мамлекеттик мекемеси жөнүндө жобо;

-"Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 -жылдын 15 -февралындагы № 49 токтому менен бекитилген Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана оорчулуктарды (чектөөлөрдү) жана алар менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо эрежелери;

-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020 -жылдын 3 -мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы;

            - Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары жана мекеменин жана Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү минситирлигине караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин (мындан ары - Агенттик) ички актылары.

            - аналитикалык көндүмдөр;

            - компьютер менен иштөө көндүмдөрү;

            - жамаатты жетектей билүү;

            - баарлашуу жөндөмү.                                                                                                

Жөндөмдөр:

- иштин алдыңкы багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

- анализдөө, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг;

- ыкчам чечим кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

- кыйынчылыктарды чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн табуу;

- өз ишин жана башкаруу ишин натыйжалуу пландаштыруу.

 Көндүмдөр:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- картографиянын негиздерин билүү;

- топографиялык жана геодезиялык иштердин негиздерин билүү;

- GNSS иштөө принциптерин билүү;

- ГИС программасы менен иштөө;

- маалыматтык технологиялардын негиздерин билүү

- конфликттик кырдаалды жөнгө салуу;

- маалымат базалары менен иштөө;

- презентацияларды даярдоо;

- кызматтык убакытты рационалдуу пайдалануу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Тилдерди билүү:

            - Кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Компьютерде иштей билүү:

- MS/Office;

            - электрондук почтаны колдонуу;

            - маалыматтык базасы менен иштөө көндүмдөрү;

            - ЭДЖС (СЭД) программасы менен иштөө.

Жеке сапаттар:

- чынчылдык

- калыстык

- жоопкерчилик

- тартип

- аткаруучулук

Негизги жүрүм -турум компетенциялары:

           - инновацияга басым жасоо;

           - командалык иш;

           - натыйжага багыт алуу;

           - аналитикалык ой жүгүртүү;

           - стратегиялык иштер;

           - профессионалдык өнүгүү;

           - ийкемдүүлүк;

           - лидерлик сапат жана башкалардын өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү;

           - маданият аралык компетенция.

 Сынакка катышуу үчүн төмөнкүлөрдү тапшыруу керек:

-  жеке арыз, жеке курамдын өздүк иши, резюме, өмүр баяны (маалымат - соттуулугу бар же жок экендигин көрсөтүү менен); 3х4 сүрөт - З даана;

-           паспорттун же ким экендигин тастыктаган документтин көчүрмөсү (паспорттун же инсандыгын ырастоочу документтин түп нускасы сынакка келгенден кийин көрсөтүлөт);

-  кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган зарыл документтер (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даража жана илимий наам берүү жөнүндө, нотариус же персонал менен иштөө башкармалыгы тарабынан күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрү) иштеген жериндеги кызматтар).

Сынакка катышуу үчүн документтер 2021 – жылдын 15-октябырынан баштап                    28 – октябырына чейин Бишкек шаары, Исанов көч., 87 дарегине, 315 бөлмөсүнө саат 15:00гө чейин, тапшырылыше керек. Телефон:61-14-13.

 

 

Бишкекский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

- специалист отдела обследования недвижимости- 1 ед.

Квалификационные требования:

Subcategories