Бишкекский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

- специалист отдела обследования недвижимости- 1 ед.

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын алдындагы "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин Сузак филиалынын жер кадастры бөлүмүнүн адис (жер кадастры жана кадастрдык сүрөткө тартуу боюнча) бош кызмат ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт - 1 бирдик.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

Таш-Кумырский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Специалист по кадастровой съемке и кадастровой картографии – 1 ед.

Таш-Кумырский  филиал Государственного учреждения “Кадастр” при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности

Специалист по земельному кадастру и кадастровой съемке – 1 ед.