«Кадастр» мамлекеттик мекемесинин Ат-Башы филилалына  Картограф жетектөөчү адистик кызмат оордуна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин 20.01.2020-жылдагы №10  буйругуна ылайык

 

Сынак жарыялайт

 

  Квалификациялык талаптар:

 

-Жогорку билим жерге жайгаштыруу тармагында юриспруденция, геодезия, картография, агрономия, гидромелиорация, архитектор, (куруучу) жер кадастры боюнча.

Государственное учреждение «Кадастр» при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности специалиста финансово-экономического отдела Государственного учреждения «Кадастр» при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики – 1 ед.

 

Стаж и опыт работы:

В соответствующей профессиональной сфере не менее 1 года.

Уровень профессионального образования:

“Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Кадамжай филиалы ваканттык бош кызмат орундарга

Сынак жарыялайт

 

Филиалдын жер кадастры бөлүмүнө 1-категориядагы адис кызмат ордуна – 2 орун.

Бишкекский  филиал Государственного учреждения «Кадастр» при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики

объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности:

- специалиста отдела оформления сделок Бишкекского филиала   ГУ «Кадастр» при ГАЗР при ПКР – 1ед.