Кыргыз  Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын алдындагы «Кадастр» мамлекеттик мекемесинин филиалдарында кыймылсыз мүлк боюнча картографиялык маалымат базасын жонго салуу жана санариптик картографияны киргизуу иштери жүргүзүлүүдө. 

22-23- сентябрында Ысык- Ата филиалында жана 27-28- сентябрында Москва филиалында санариптик картография боюнча тесттик негизде иш алып барылып, Геомаалыматтык тутумдар башкармалыгынын адистери кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү маалымат системасына автоматтык түрдө киргизилишин техникалык жактан ишке ашуусун камсыз кылууда.