Кочкор райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мyлкко укуктарды каттоо боюнча башкармалыгына системалык администратор кызмат ордуна Кадастр жана кыймылсыз мyлкко укуктарды каттоо департаментинин 25.07.2015 жылдагы N58 буйруry менен бекитилген, райондук башкармалыктын жобосуна ылайык

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

Квалификацияльк талаптар :

-Жогорку билим автоматташтырылган информациялык система боюнча

-Кесиби менен 2 жылдан кем эмес эмгек стажысы болуусу

-Соттолбогон мамлекеттик бийликке каршы кылмыш жасабаган

-Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардан терс корyнуштордyн негизинде бошобогондордун тизмесине кирбегендер

-Профессионалдык компетенттуулугу

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билуусу

-Аналитикалык уюштуруучулук жондомy

-Компьютерде иштей билуусу (Word, Ехсеl, Auto Саd) программаларында

Сынакка катышуу yчyн томондогy документтер талап кылыпат:

-Сынактык комиссияга арыз

-Резюме

-Оздук баракча 3х4 олчомyндо 2 даана сурот

-Соттолбогондугу тууралуу ИИМден маалымдама

-Паспорттун кочyрмосy

-Дипломдун кочyрмосy

-Эмгек китепчесинин кочурмосy

Документтер Кочкор райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мyлкко укуктарды каттоо башкармалыгында кабыл алынат .Дареги: Кочкор айылы С.Алиев кочосу N22.  Байланыш телефону: 03535 5-10-23. Конкурска документтер жарыя чыккан кyндон тартып 10 жумушчу кyндyн ичинде кабыл алынат.

Эскертуу ! Квалификациялык талаптарга туура келбеген документтер кабыл алынбайт.