Ж.П. Дыйканов  жөнүндө

         “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 23, 27 - беренелерине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016 - жылдын 29 - декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында  конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө Жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин конкурстук  комиссиясынын  2020 - жылдын 27 – августундагы    № 25 - протоколуна ылайык,

         2020 - жылдын 1 - сентябрынан  баштап, Агенттиктин 2020-жылдын 1- сентябрындагы № 61 буйругу менен бош административдик  мамлекеттик жарандык кызмат ордун ээлөөгө  конкурстан ийгиликтүү өткөн Дыйканов Жаңыбай Пиримбердиевич  укуктук камсыздоо жана эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн  башчысы  кызматына, штаттык  түзүмгө ылайык маяна менен дайындалды.

test_banner