Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү маалымат берүү системасы (ЕИСН)

Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү маалымат берүү системасы (ЕИСН) баардык жергиликтүү каттоо органдарнда жана агенттиктин борбордук аппаратында ишке киргизилген. Бүгүнкү күндө агенттик тарабынан 4 маалымат онлайн режиминде берилүүдө, булар:
- Кыймылсыз мүлкүнүн бардыгы же жоктугу боюнча маалымат;
- Кыймылсыз мүлктөрдүн техникалык параметирлери боюнча маалымат;
- Каттоо укуктарынын тарыхы жөнүндө маалымат;
- Каттоо жана каттоону чектөө укуктары жөнүндө маалымат.

  Белгилей кетчүү нерсе бул маалыматтар республиканын аймагы боюнча берилет.
Азыркы мезгилде онлайн режиминде кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү маалымат берүү системасынан (ЕИСН) маалымат берүү боюнча нотариустар, риэлторлор, финансалык мекемелер, мамлекеттик мекемелер жана жеке жарандар менен атайын келишимдер түзүлгөн.
Жалпысынан кыймылсыз мүлк жөнүндө маалымат берүү үчүн 248 жеке жана юридикалык жактар менен атайын келишимдер түзүлгөн. 2020-жылдын 8 айында онлайн режиминде баардыгы болуп 2108 маалымат кызматы берилди.
Ошондой эле “Кадастр” Мамлекеттик мекемесинин жергиликтүү филиалдары аркылуу январ-август айларында 23728 бирдик маалымат берилди.
Баардыгы болуп өткөнкү жылдын ушул айлырына салыштырганда 2,2 %га көбүрөөк.