Т. Дж. Омурканов жөнүндө

        “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 23, 27 - беренелерине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016 - жылдын 29 - декабрындагы № 706 токтому менен  бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн” тартиби жөнүндө Жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин конкурстук  комиссиясынын 2020 - жылдын  20 – ноябрындагы      протоколунун негизинде, Омурканов  Таалай  Джуманович  2020 - жылдын 24 - ноябрынан баштап, штаттык түзүмгө ылайык маяна менен, каржы - экономикалык иштер жана мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы кызматына 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалды.

test_banner