Кыргыз Республикасынын  Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин  “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин жер кадастры жана каттоо башкармалыгынын  адисинин бош  кызмат ордун  ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

Стажы жана иш тажрыйбасы:

Иш тажрыйбасына талап коюлбайт.

 

Кесиптик  билим деңгээли:

- жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, юриспруденция, кыймылсыз мүлктү башкаруу, геодезия жана аралыкты байкаштыруу.

Билим:

-  Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

-  Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодекси;

-  Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси;

- "Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө"; "Административдик иштин негиздери жана административдик жол -жоболор жөнүндө"; “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”; "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө"; “Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө”; "Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын 2021-жылдын 26-октябрындагы №571 Тескемеси менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясында документтер менен иштөөнүн Регламенти;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 6-августундагы № 116 Токтому менен  бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Жобосу (31 жана 32-тиркемелерге ылайык);

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 Токтому менен  бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарды жүргүзүү типтүү нускамасы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 255 Токтому менен  бекитилген кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө Жобо;

- Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 Токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикалык кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 -жылдын 15 -февралындагы № 49 токтому менен бекитилген Кыймылсыз мүлккө укуктарды, укуктарга чектөөлөрдү жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо эрежелери;

- "Административдик иштин негиздери жана административдик жол -жоболор жөнүндө".

 

Билиши керек:

-ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

-анализдөө, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү;

-ыкчам чечим кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик;

-кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

-жүктөгөн милдеттерди чечүү үчүн инновациялык(жаңычыл) ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;

- өзүнүн жана башкаруу ишин натыйжалуу пландаштыруу.

 

Чеберчилиги:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- картографиянын негиздерин билүү;

- топографиялык жана геодезиялык иштердин негиздерин билүү жана аны картография материалдарына колдонуу;

- административдик иштер боюнча жол-жоболорду билүү;

- маалыматтык технологиялардын негиздерин билүү;

- конфликттик кырдаалды жөнгө салуу;

- маалымат базалары менен иштөө;

- презентацияларды даярдоо;

- кызматтык убакытты рационалдуу пайдалануу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Тилдерди билүү:

- Кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

Компьютерде иштей билүү:

- MS/Office;

- электрондук почтаны колдонуу;

- маалыматтар базасы менен иштөө көндүмдөрү.

- АМТ Infodocs (ЭИКЖТ).

 

Жеке сапаттар:

- чынчылдык;

- калыстык;

- жоопкерчилик;

- тартип;

- аткаруучулук;

- тырышчаактык;

- демилге;

- мотивация;

- натыйжалуулук;

- жктөлгөн  милдеттерди чечүүгө чыгармачыл мамиле кылуу;

- кесиптик билимди жана көндүмдөрдү топтоого жана  жаңыртууга умтулуу.

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкүлөрдү тапшыруу керек:

-жеке арыз, жеке  курамдын өздүк иши, резюме, өмүр баяны (маалымат-соттолгондугу бар же жок экендигин көрсөтүү менен); 3х4 сүрөт-3 даана;

-паспорттун же ким  экендигин тастыктаган документтин көчүрмөсү 9паспорттун же  инсандыгын ырастоочу документтин түп нускасы сынакка келгенден кийин көрсөтүлөт);

-кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган зарыл документтер (эмгек китепчисинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даража жана илимий наам бепрүү жөнүндө, нотариус же персонал менен иштөө башкармалыгы тарабынан күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрү).

Сынакка катышуу  үчүн документтер 2021-жылдын 1-декабрынан  баштап  2021-жылдын  14-декабрына чейин, саат 17:00го чейин, Бишкек шаары, Исанов көчөсү, 87 дарегиндеги 319-иш бөлмөсүнө тапшырылышы керек. Телефон: (0312) 61-14-13