Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары  кызматынын  алдындагы   “Кадастр”  мамлекеттик мекемесинин (Мекеме)  Өзгөн  филиалынын  жер кадастры  бөлүмүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө Мекеме ачык конкурс жарыялайт-1 бирдик

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-  кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жана кадастр системасында 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же 5 жылдан кем эмес тиешелүү кесиптик чөйрөдө иш тажрыйбасы.

Кесиптик билим деңгээли:

-  жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, юриспруденция, кыймылсыз мүлктү  башкаруу, геодезия жана аралыкты байкаштыруу, картография боюнча жогорку билим;

- Табият таануу илимдери боюнча: картография жана геоинформатика, география.

 -Жаратылышты колдонуу жана экология: агрономия, токой иштери, гидромелиорация.

 

Билим:

    Төмөнкү  ченемдик укуктук актыларды билүү:

-  Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  конституциялык Мыйзамы;

-  Кыргыз Республикасынын Граждандык  кодекси;

-  Кыргыз Республикасынын  Жер кодекси;

- Коррупцияга каршы күрөш жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Административдик иштин негиздери жана  административдик жол-жоболор жөнүндө”,  “Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө, “Кыймылсыз  мүлккө укуктарды  жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013 -жылдын 10 –июнундагы № 341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти;

- Кыргыз Республикасынын  Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы №116 токтомунун  менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин “Кадастр” мамлекеттик мекемеси жөнүндө  Жобосу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 Токтому менен  бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарды жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын   Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана оорчулуктарды (чектөөлөрдү) жана алар  менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо эрежелери;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 255 Токтому менен  бекитилген кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө Жобо;

- Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 Токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикалык кодекси;

- Кыргыз Республикасында иш кагаздарды жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы;

- Мекеменин башка ички актылары.

 

Чеберчилиги:

- иштин алдыңкы багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

- анализдөө, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг;

- ыкчам чечим кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

 - кыйынчылыктарды чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн табуу;

 - өз ишин жана башкаруу ишин натыйжалуу пландаштыруу;

 

Жөндөмдөрү:

 - аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

 - кыйынчылыктарды чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн табуу;

 - өз ишин жана башкаруу ишин натыйжалуу пландаштыруу;

- маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- картографиянын негиздерин билүү;

- топографиялык жана геодезиялык иштердин негиздерин билүү жана аны картография материалдарына колдонуу;

- административдик иштер боюнча жол-жоболорду билүү;

- маалыматтык технологиялардын негиздерин билүү;

- конфликттик кырдаалды жөнгө салуу;

- маалымат базалары менен иштөө;

- презентацияларды даярдоо;

- кызматтык убакытты рационалдуу пайдалануу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Милдеттери:

 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

-  Жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону жана  коргоону камсыз кылуу;

- Өздөрүнүн  ыйгарым укуктарынын чегинде берилген жогорку кызмат  өкүлдөрүнүн буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн, жетекчилерге баш ийүү тартибинде, өз убагында жана  сапаттуу аткаруу;

- Кызматтык этиканын ченемдерин жана нормаларын сактоо;

- Мекемеде белгиленген ички эмгек тартибинин эрежелерин, кызматтык нускамаларды, расмий маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүүнүн тартибин сактоо;

- Мекеменин ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине окутууну жана  квалификациясын жогорулатууну уюштурууга катышуу;

- Мекеменин жетекчилиги жана Мекеменин жыйындары үчүн материалдарды даярдоо;

- Ыйгарым укуктуу, кызыкдар тараптарга кыймылсыз мүлккө катталган укуктар жөнүндө маалымат берүү;

- Мекемеге жүктөлгөн милдеттерге ылайык башка кызматтык милдеттерди аткаруу

- Административдик иштин  негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  талаптарына  ылайык, административдик арыздарды кароо жана  административдик арыздын чегинде административдик акт (чечим) кабыл алуу.

 

 

Тилдерди билүү:

 -  Кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн мамлекеттик жана зарыл болгон өлчөмдө расмий тилдерди билүү.

 

Компьютерде иштей билүү

-  MS / Office;

-  электрондук почтаны  колдонуу;

-  ГМТ программалары менен иштөө;

-   маалыматтар базасы менен иштөө көндүмдөрү;

-   АМТ Infodocs

 

Жеке сапаттар

- чынчылдык

- калыстык

- жоопкерчилик

- тартип

- аткаруучулук

- тырышчаактык

- демилге

- натыйжалуулук

- коюлган милдеттерди чечүүгө чыгармачылык менен мамиле кылуу

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкүлөрдү тапшыруу керек:

-  жеке арыз, жеке курамдын өздүк иши, резюме, өмүр баяны (маалымат- соттуулугу бар же жок экендигин көрсөтүү менен); 3x4 сүрөт - 3 даана;

- паспорттун же ким экендигин тастыктаган документтин көчүрмөсү (паспорттун же инсандыгын ырастоочу документтин түп нускасы сынакка келгенден кийин көрсөтүлөт);

- кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган зарыл документтер (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даража жана илимий наам берүү жөнүндө, нотариус же персонал менен иштөө башкармалыгы тарабынан күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрү) иштеген жериндеги кызматтар).

     Сынакка катышуу үчүн документтер 2022-жылдын 3-августуна чейин Бишкек шаары, Орозбеков көч., 44 дарегине, 320/1-иш бөлмөсүнө саат  17: 00гө чейин, тапшырылышы керек. Телефон: (0312) 300856